[ enskilda samtal/coaching ]

Vi pratar om livsstilsvanor, drömmar och känslan av sammanhang för att du själv ska se och bedömma dina mönster tillsammans med mig. Det kan innebära frågor som utmanar dina invanda tankar. Ofta har vi föreställningar och idéer som hindrar oss att se på situationer och oss själva med klarhet.

Syftet är att du ska må bättre, slappna av, följa ditt hjärta, få motivation och ökad medvetenhet.